Zdrowie Publiczne

Wysoko zaawansowana technologia bioenzymatyczna

Czystość oraz higiena w szpitalach bądź domach opieki domach opieki jest niezmiernie ważna. Ogólnie stosowane środki, zarówno czyszczące, jak i dezynfekujące nie usuwają całkowicie plam moczu oraz nieprzyjemnych zapachów z czyszczonych powierzchni. Dodatkowo, w plamach pochodzących z tego typu zanieczyszczeń mogą rozwijać się różnego rodzaju grzyby, bakterie lub wirusy, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

Poprzez eliminację plam i zabrudzeń moczu oraz innych wydzielin ciała, w znacznym stopniu przyczyniamy się do kreowania pozytywnego wizerunku szpitala oraz w widoczny sposób poprawiamy samopoczucie pacjentów.

"Urine Off" eliminuje przyczyny powstawania plam i nieprzyjemnych zapachów – rozbijając kryształy kwasu moczowego. To one właśnie powodują korodowanie i niszczenie metalowych powierzchni oraz sprzętów takich jak ramy łóżek, fotele na kółkach itp. Dzięki stosowaniu Urine Off możesz w znacznym stopniu przyczynić się do wydłużenia czasu ich użytkowania.

Miejsca zastosowania: Szpitale, dzienne domy opieki, hospicja.

Zdrowie Publiczne

Produkty